Žolíky – hra, kterou hraje celý svět

Karetní hru žolíky znají hráči po celém světě, protože na ní bezpochyby vyrůstali.

Už jako děti jsou seznámeni s hrami jako je Autobus, Solitaire nebo Kent, přičemž jako dospělí si více libují v hazardu, tak hrají Blackjack, Poker, Bridge nebo žolíky.

Právě žolíky jsou velice oblíbené zejména mezi dospívajícími, ale i střední a starší generací, a to i kvůli zcela jednoduchým pravidlům.

Hra má navíc spoustu verzí, které si hráči přizpůsobují svým potřebám.

 Žolíky se hrají ve skupině po 2 až 6 hráčích s klasickými žolíkovými kartami.

“Pokud hned neporozumíte všem pravidlům, nezoufejte,” radí profesionální hráči. “Oficiální pravidla stejně už dnes zná málokdo, všichni si je totiž přizpůsobují svým potřebám a situacím. Žolíky zkrátka zvládne i začátečník.”

Podle expertů má k pravidlům žolíků nejblíže britská hra Rummy (neboli rémy) nebo čínská verze mah-jong.

Pravidla žolíků – S jakými kartami se hraje?

Žolíky se hrají se 108 kartami (neboli 2 balíčky po 52 francouzských kartách + 4 žolíky), přičemž je nutné, aby se hráči domluvili na počtu a hodnotě karet, s nimiž se bude hrát.

Každá sada žolíkových (nebo pasiánsových) listů obsahuje 4 barvy:

 1. červené srdce Srdce (červené) – obsahuje 9 karet s hodnotami od 2 až do 10 bodů + 4 karty s obrázky J (kluk), Q (dáma), K (král) a A (eso), co mají hodnotu po 10 bodech;
 2. černé listy Piky neboli listy (černé) – obsahuje 9 karet s hodnotami od 2 až do 10 bodů + 4 karty s obrázky J, Q, K a A, co mají hodnotu po 10 bodech;
 3. červené káry Káry (červené) – obsahuje 9 karet s hodnotami od 2 až do 10 bodů + 4 karty s obrázky J, Q, K a A, co mají hodnotu po 10 bodech;
 4. černé kříže Kříže (černé) – obsahuje 9 karet s hodnotami od 2 až do 10 bodů + 4 karty s obrázky J, Q, K a A, co mají hodnotu po 10 bodech.

V současné době se karty dělí na červené a černé, v průběhu vývoje hry (od roku 1912) se ale hrálo také se zelenou žolíkovou kartou, ta nicméně postupem času zmizela a nahradila ji černá barva.

žolíkové karty

Cílem žolíků je vyložit z ruky všechny karty v tzv. postupkách a poslední kartou zavřít hru a vyhrát.

Jakmile hráč začne vykládat karty, musí každá jeho postupka mít hodnotu 51 bodů, což vyplývá z pravidel původní hry joker. Ta pochází z Velké Británie.

Znáte její historii?

Původní hra Joker (nebo také Rummy či rémy) vznikla v roce 1832 ve Velké Británii a vymyslel ji továrník a lékař pan Rufford.

Po jeho smrti převzala práva ke hře francouzská společnost De.La.Rue.

Zajímavé je, že od 19. století se pravidla žolíků příliš nezměnila, změnila se jen grafická podoba žolíkových (nebo kanastových) karet a hodnotící bodový systém.

Získejte vstupní bonus na loterii:
až 3000 Kč
+ 300 KČ ZDARMA

Jak se hrajou žolíky? Rozdáváme!

Hru zahajuje rozdávající a zadák (hráč po pravici rozdávajícího). Ten karty pečlivě zamíchá, a pak je tzv. seká, tzn., že sejme část karet, které jsou uložené nad sebou v odkládacím balíčku.

Prohlédne si první 3 karty a pokud v nich narazí na žolíka (jokera), nechá si ho. O to méně karet dostane pak při rozdání.

První sejmutá karta se umístí pod talon tak, aby ji každý viděl.

Tuto kartu mohou hráči použít k zavření kola (pokud mají karty vhodné na tzv. zavření z ruky), nebo ji využijí jako chybějící, jestliže jim chybí jediná karta k zavření z ruky.

V prvním případě vyloží všechny listy, které třímají v ruce, následně sáhnou po kartu pod talonem a rubem vzhůru ji položí navrch.

Tím ukončí hru.

V případě druhém si prohlédnou karty v ruce, a když zjistí, že se jim právě karta pod talonem hodí do postupky, seberou ji a vyloží.

Pak mohou vzít první kartu z odkládacího balíčku a uložením aversem vzhůru ukončit hru.

Jaký je přesný postup žolíkové sehrávky?

 • Rozdávající všem hráčům rozdá 14 karet, přičemž zahajující hráč má 15 karet. Existuje i varianta, kde se hráčům rozdává 12 karet a předákovi 13 karet, takto se hraje zejména varianta Rummy (rémy).
 • Hráči se při sehrávce pokoušejí vytvářet silné postupky a zbavovat se tak karet z ruky. Předák zahájí celou hru vyložením své třinácté (nebo patnácté) karty.
 • Hráč, který je na řadě s vyhazováním karet, si vytáhne jednu kartu z balíčku a pokouší se ji přidat k dalším, co třímá v ruce; případně s ní dotvořit postupku a vyhodit ji do talonu. Vyložit postupku je možné až ve třetím kole.
 • Jestliže hráč “líznutou” kartu odhodí pryč averzem do odkládacího balíčku, znamená to, že se mu nehodí do postupky. Takto pokračuje, dokud tasenou kartu nevyužije. Odhozenou (nevyužitou) kartu může sebrat další hráč pod podmínkou, že zvládne vyložit 42 (nebo 51) bodů.
 • Hráč vykládá postupku, trojici nebo čtveřici karet, přičemž obecně se říká, že vyhrává ten, co napoprvé vyloží karty v hodnotě 40 (nebo 51) bodů a alespoň jednu čistou postupku (tj. tři po sobě jdoucí listy stejné barvy bez žolíka).

Jak se dělají postupky?

Postupka je nejdůležitější aspekt žolíkové hry, protože jedině s ní můžete vyhazovat karty z ruky a mít naději na výhru.

žolíky čistá postupka

Postupka se dělá ze tří karet stejné barvy a symbolu podle následující posloupnosti:

A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A

Existují 2 druhy postupek:

 1. Čistá postupka – skládá se alespoň ze tří karet stejné barvy a symbolu bez žolíku. Může obsahovat i více listů než pouze tři a musí být buď čistě srdcová, kárová, listová nebo piková. Čistá postupka může začít i končit esem – kupř. A, 2, 3, 4 nebo J, Q, K a A. Za čistou postupku lze považovat i trojici karet např. 8, 9, 10 nebo 10, J a Q.
 2. Špinavá postupka – skládá se alespoň ze tří karet, přičemž (minimálně) jednu z nich tvoří žolík. Ten nahrazuje libovolnou kartu v postupce, a to jakoukoliv barvu i jakýkoliv symbol. Pokud hráč vyloží špinavou postupku a na místo žolíka nalezne odpovídající kartu, může ji vyměnit a žolíka využít např. v další postupce. Za špinavou postupku lze považovat i trojici karet stejné hodnoty, ale ne stejného symbolu – např. srdcový král, pikový král a kárový král.

Bodové hodnocení žolíkových karet

Hráč musí vykládat postupky o hodnotě nejméně 51 bodů.

Zvláštností některých variant žolíků je možnost dokládat karty i do spoluhráčových postupek, a zbavovat se tak vlastních listů, čímž hráči naprosto legitimně zvyšují svou šanci na výhru.

Jak se bodují karty v žolíkách?

 • A (eso před kartou s hodnotou 2) má hodnotu 1 bodu,
 • Karty 2 až 10 mají totožnou hodnotu, která je na nich uvedená,
 • Kluk (J) má hodnotu 10 bodů,
 • Dáma (Q) má hodnotu 10 bodů,
 • Král (K) má hodnotu 10 bodů,
 • A (eso ve vysoké postupce s králem a dámou) má hodnotu 10 bodů (v rémách dokonce 11 bodů),
 • Žolík má hodnotu karty, kterou nahrazuje; v případě, že hráči zůstane jako jediná karta v ruce, má hodnotu 50 bodů.

Žolík nahrazuje jakoukoliv kartu v postupce, ale nemůže nahradit 2 po sobě jdoucí karty.

Esenciální je uvědomit si, že hráč musí v průběhu hry vyložit alespoň jednu čistou postupku, tzn. bez žolíka.

Všechny další postupky už mohou obsahovat žolíky, které hráč během sehrávky vyměňuje za plnohodnotné karty.

Jak vyhrát v žolíkách?

Vyhrát žolíky se dá 3 různými způsoby:

 1. Hráč vykládá čisté a špinavé postupky do té doby, než mu zbyde jen jediná karta v ruce, kterou zavře hru. List odloží rubem nahoru na odkládací balíček.
 2. Hráč vyloží všechny karty naráz a uzavře hru kartou zasunutou pod talonem. Tomu se říká tzv. zavření z ruky.
 3. Hráč vezme spodní kartu z talonu a okamžitě zavře hru, když zjistí, že se mu tento list hodí do postupky a nechce čekat na další karty.

Získejte vstupní bonus na online losy:
400 Kč bez rizika
+ 300 KČ ZDARMA

Rummy – Jak se hraje původní verze žolíků?

Rummy neboli rémy jsou karetní hra odvozená od mah-jongu a její pravidla jsou velice podobná klasickým žolíkům.

Dnes už je ztotožněna s pojmem žolíky, ale dříve byla pravidla mezi oběma verzemi rozdílná. Cílem rémů je vykládat 3 až 4 karty stejné barvy nebo stejného symbolu v postupkách.

Stejně jako v žolíkách, i zde se hraje se 108 kartami a podle počtu hráčů (od 2 do 6) se rozdává 7 až 12 karet.

Varianta před rokem 1945

Úplně první verze rémů (před rokem 1945) se hrála jen s 1 balíčkem po 52 kartách a bez žolíků. Hráčům, kteří tradičně bývali 3 až 4, se rozdávalo 7 karet, zbylých 45 zůstávalo v talonu.

Hrálo se takto:

 • Hráč v každém kole sebral 1 kartu z talonu a 1 kartu odložil na odkládací balíček. Po odložení pokračoval hráč po jeho levici.
 • Mohl se rozhodnout, že tentokrát vezme kartu z odkládacího balíčku, nikoli z talonu, pokud ji okamžitě využil k vyložení.
 • Vykládaly se trojice (nebo čtveřice) karet stejné hodnoty (např. čtveřice devítek nebo trojice králů různých barev), případně postupky stejné barvy.
 • Samozřejmostí byla možnost přikládat karty do jakékoliv sestavy vyložené na stole kterýmkoli hráčem.
 • Hra skončila, jakmile se některému hráči podařilo vyložit všechny karty z ruky. Pokud se hrálo o peníze, získal vítěz sumu odpovídající součtu hodnot karet, které protivníkům zbyly v rukách.

Varianta po roce 1945 (platná dodnes)

V moderní verzi rémů se už hraje s 2 balíčky žolíkových karet po 52 listech, což odpovídá i tradičním žolíkům.

V této variantě už se hraje s klasickými 4 žolíky, které mohou nahradit maximálně polovinu karet v sestavě.

Postup novodobých rémů odpovídá původní verzi, pár rozdílů tu ale je:

 • Esa mají různou hodnotu podle toho, s jakými dalšími kartami v sestavě se nacházejí. Pokud je eso v sestavě s dvojkou, má hodnotu 1 bodu. Pokud je v sestavě s králem, má hodnotu 11 bodů.
 • Používají se tu žolíky, které mají hodnotu 15 bodů.
 • Hraje se s 12 kartami a sestavují se postupky v hodnotě 40 bodů. Existuje možnost zahrát tzv. flash neboli zavření z ruky, kdy hráč vyloží všech 12 karet jedné barvy a jakoukoli nehodící se kartu využije k zavření hry.
 • V případě hry o peníze získává hráč dvojnásobek hodnoty, kterou protivníci svírají v rukách.

Karetní kombinace v rémách

Jakákoliv karetní kombinace ve hře rémy musí být složena minimálně ze 3 listů, přičemž žolíkem lze nahradit list libovolné hodnoty, např. ale v sestavě 4 karet nesmí žolík nahradit více než polovinu, tedy 2 karty.

Jaké karetní kombinace můžete v rémách poskládat?

 • Barevná řada neboli flesh je set karet jedné barvy a vynáší se na konci hry, kterou tím ukončuje.
 • Hodnotová řada je postupka tvořená více než 3 kartami.
 • Kvarta je sestava 4 karet stejné hodnoty a rozdílných barev.
 • Postupka je sled po sobě jdoucích karet stejné barvy.
 • Tercka je sestava 3 karet stejné hodnoty a rozdílných barev.

Různé verze hry Rummy – Co dalšího si můžete zahrát?

Jako každá karetní hra, i rémy mají různé verze, na kterých se dohodli hráči v průběhu vývoje čertovských obrázků.

Zahrát si můžete:

Loupežník

Hraje se podobně jako původní verze rémů jen s tím rozdílem, že z odkládacího balíčku smí hráč sebrat kartu jen v tom případě, že ji okamžitě odloží v postupce nebo ji přiloží na již existující kombinace odložené na stole.

Jméno Loupežník dostala hra podle toho, že je možné tzv. rozkrást nebo rozbít vlastní i soupeřovy sestavy vyložené na stole a “uloupené” karty využit pro svoje vlastní (v případě krádeže soupeřových karet) nebo svoje další (v případě rozbití vlastních karet) postupky.

Vídeň

Vídeňská verze se hraje se 104 kartami a 2 žolíky klasicky podle zavedených pravidel jen s tím rozdílem, že hráč třímající v ruce ještě nezařazené listy, může okamžitě hru ukončit, ale hodnota jeho karet nesmí přesáhnout limit 5 bodů.

Důležité také je upozornit na svůj záměr zavírat spoluhráče poklepem karet o stůl.

Rommé s poklepem

Odhodí-li hráč kartu na odkládací balíček a další hráč, který ale není právě na řadě, projeví o tuto kartu zájem, zaklepe výrazně prsty o stůl.

Tím dává najevo zájem o kartu a je mu vyhověno, tzn., že si ji může přivlastnit, ale společně s touto kartou musí líznout také 2 listy z talonu a má zakázáno listy shazovat, tj. odhazovat do odkládacího balíčku.

Jednoduše řečeno hráč musí s kartami, které právě tasil, zahrát postupku.

Získejte nejlepší kasino bonusy zdarma
Vstupní bonus 5000 Kč + 100 FREE SPINŮ ZDARMA (za registraci)
Vstupní bonusy 15000 Kč + 150 FREE SPINŮ ZDARMA (50 za registraci + 100 za vklad min. 500 Kč)
Vstupní bonus 50000 Kč + 50 FREE SPINŮ ZDARMA (za registraci)
Vstupní bonus 25000 Kč

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

TOP online casina
Vstupní bonus 5000 Kč + 100 FREE SPINŮ ZDARMA (za registraci)
Vstupní bonus 50000 Kč + 50 FREE SPINŮ ZDARMA (za registraci)
Vstupní bonus 25000 Kč
Vstupní bonusy 15000 Kč + 150 FREE SPINŮ ZDARMA (50 za registraci + 100 za vklad min. 500 Kč)
Vstupní bonus 600 Kč + 300 Kč + 50 FREE SPINŮ ZDARMA (za ověření účtu)
Online poker
Vstupní bonus 10000 Kč + 500 Kč ZDARMA bez vkladu
Online loterie
Online loterie bonus 220 Kč ZDARMA za registraci
Online loterie bonus 3000 Kč + 300 KČ ZDARMA za registraci
Online loterie bonus 100 Kč + 300 KČ ZDARMA za registraci
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. | © Copyright 2023 GameDay