Oko bere – hraje se s mariášovými kartami a její průběh závisí na bankéři

Jednadvacet (a také jeden-a-dvacet) nebo oko, to všechno jsou ne tak běžné názvy notoricky známé karetní hry oko bere.

Zábavnou verzi, kterou hrávají štamgasti v hospodě, jistě znáte; překvapením však může být francouzský původ této hry – tzv. vingt-et-un, z níž se postupem času vyvinuly další populární hry: Blackjack a Baccarat.

Historie hry Oko bere v Čechách sahá až do 18. století.

V online kasinech i fyzických hernách narazíte na dvojici podobných her, a to je právě oko bere a blackjack.

Profesionální hráči vysvětlují:

“V obou verzích je vaším úkolem sesbírat jednadvacet bodů, přesto není vhodné hry zaměňovat, protože další pravidla už se liší. Dalo by se říci, že blackjack je něco jako modifikované oko bere pro Anglosasy.”

Každá země má svou, trochu alternovanou, verzi jednadvacítky.

Tak např.:

 • Španělé hrají variantou známou jako ventiuna (o té se ve svých dílech zmiňuje už Miguel de Cervantes y Saavedra),
 • Francouzi své verzi stále občas říkají vingt-et-un (poprvé se o tomto pojmenování můžeme dočíst ve spisech ze 17. století),
 • Anglosasové a Američané hrají blackjack (dodnes je to pro ně jedna z nejoblíbenějších karetních her, protože se v ní nespoléhají jen na náhodu, ale mohou profitovat ze správně zvolené strategie),
 • My Češi v hospodě “mastíme” oko bere (verzi, kterou ukončujeme ultimátní hláškou všech karetních fanoušků: “Jednadvacet – oko bere!”).

Pravidla hry Oko bere – S jakými kartami se Jednadvacítka hraje?

Oblíbenost a jakousi “protřelost” této hry ilustruje i to, že se hraje s klasickými mariášovými kartami, a to v poměrně slušné rychlosti.

balíček mariášových karet

V minulosti se skoro výhradně hrála o peníze, dnes už si ji lidé zahrají spíše pro zábavu, ale v hospodě se hráči pořád o nějakou tu korunu vsází.

Základem hry Oko bere je balíček obyčejných piketek, tj. hromádka 32 běžných mariášových karet, přičemž tyto počítáme ve vzestupném pořadí takto:

 • 7, 8, 9, 10,
 • kluk (J neboli Jack),
 • dáma (Q neboli Queen),
 • král (K neboli King),
 • eso (A neboli Ace).

Oko bere může teoreticky hrát neomezený počet hráčů; jen se na začátku musí dohodnout, kdo bude tzv. bankéřem. Bankéř je hráč, co drží bank.

Tato role je mu buď přidělena, nebo si ji vylosuje z balíčku karet – ten, co tasí kartu nejvyšší hodnoty, se automaticky stává bankéřem.

Je ještě jedna možnost, jak tuto roli “obsadit” – pokud vám v poslední sehrávce padne tzv. oko, stanete se v druhém kole automaticky bankéřem.

Jak se hraje Oko bere? Úvod sehrávky a nahlížení do karet

Bankéř na začátku všem (i sobě) rozdá po dvou kartách.

Soupeři si karty prohlédnou (bankéř zatím na svoje karty nesmí sáhnout) a pokud chtějí, žádají jej o další a uzavírají čím dál vyšší sázky.

Ve chvíli, když už žádný hráč nechce další karty, prohlédne si i bankéř svůj “příděl” a podle chuti si nabere další karty z balíčku.

Ve finále všichni kolektivně odkryjí svoje karty a na řadě je sčítání jejich hodnot.

Ve hře oko bere platí pro jednotlivé karty tato pravidla:

 • karty 7 až 10 odpovídají svým číselným hodnotám (tzn., že karta 7 má hodnotu sedmi bodů, atd.),
 • svršek (neboli filek) zastupující roli “kluka” (J) má hodnotu 1 bodu,
 • spodek zastupující roli “kluka” (J) má také hodnotu 1 bodu,
 • král (a královna/dáma) mají hodnotu 2 bodů,
 • eso má hodnotu 10, respektive 11 bodů.

Pokud si hráč hned zkraje hry vybere dvě esa, získá automaticky na své konto 21 bodů – tomuto případu se říká “fojer”.

Oko bere, 2 esa v hodnotě 21

Cílem hry oko bere je nasbírat karty s co nejvyšší bodovým hodnocením, avšak bez toho, aby hráč překročil hranici 21 bodů.

Jakmile se toto stane, musí hráč nahlásit tzv. trop (z franc. “příliš”) nebo česky “přes”, a tím pádem prohrává.

Pokud se mu ale podaří nasbírat přesně 21 bodů, vykřikne “oko bere!” a vyhrává.

V anglosaských zemích se úvod sehrávky trochu mění. Bankéř tu nejprve stanoví sázku, pak řádně promíchá všechny karty.

Následně všem, včetně sebe, rozdá jednu kartu reversem vzhůru. Svou vlastní kartu otočí lícem nahoru a spoluhráčů se posunkem zeptá, zda chtějí další přísun karet.

Dokud hráči hlásí něco jako “Dávej!”, “Další!” nebo “Ještě!”, přihazuje jim jednu kartu za druhou, dokud ho nezastaví.

Jak probíhá sehrávka?

Jakmile má hráč k dispozici karty v hodnotě 10 nebo více bodů, uzavírá sázky.

V tomto momentě přichází na řadu tzv. riskování, protože si od bankéře může nechat přihazovat karty tak dlouho, dokud nenastane jeden ze dvou scénářů:

 1. Přiblíží se “na dostřel” k hodnotě 21 bodů a zahlásí “Dost!”. Tím dá najevo, že už nechce riskovat a spokojí se s tím, co má + věří, že se ani jeden z jeho protivníků nepřiblížil magické 21bodové hranici, a má tak nejvyšší šanci zvítězit.
 2. Stále je nespokojený a riskuje tím, že po držiteli banku chce několik dalších karet, až nakonec přestřelí hranici 21 bodů. Okamžitě musí nahlásit “Přes!” a zaplatit bankéři sázku (jako tzv. pokutu za prohru).

Musíte si zapamatovat ještě pár zásadních pravidel:

 • Každou sázku si vypořádáváte s bankéřem, nikoliv coby hráči mezi sebou.
 • Bankéř je také plnohodnotným hráčem, tzn., že stejně jako vy usiluje o přiblížení se k hranici 21 bodů, aby mohl zvítězit.
 • Po nasbírání přesného počtu 21 bodů musíte zahlásit “oko bere!”, jinak je sehrávka neplatná.
 • V případě, že jeden z hráčů a bankéř nasbírají shodně bodů, vyhrává vždy bankéř.
 • Sesbírá-li hráč (nebo bankéř) v sehrávce dvě esa, získává přesně 21 bodů a o další průběh hry ztrácí zájem, neboť ihned inkasuje trojnásobek sázky.

Pravidla hry Oko bere – Výsostní postavení bankéře

Nezastupitelnou roli ve hře má bankéř, u kterého vše začíná i končí. Je to nejen persona, která drží bank, ale také hlídá sázky a “štengruje” se s hráči o přihazování karet.

Kromě toho figuruje i coby plnohodnotný hráč.

Každé kolo sehrávky končí právě u něj, přičemž nastat mohou až 3 scénáře:

 1. Součet hodnot na bankéřových kartách dosáhne 21 bodů (nastává tzv. oko, případně královské oko), přičemž všechny sázky vyhrává bankéř, a to i v případě, že ostatní hráči také dosáhli “oka”. Jak už bylo řečeno, pokud mají hráči i bankéř shodný součet karet, automaticky vítězí bankéř.
 2. Bankéř má součet karetních hodnot nižší než 21, např. 19 – v tom případě bankéř zahlásí “20 bere” a dává tím na srozuměnou, že hráči se skóre 20 (nebo více) bodů vyhrávají. Bankéř si tu ale s hráči může trochu pohrát – pokud už nechce brát další kartu a má např. součet 17 bodů, může zahlásit “18 bere”, tím pádem jsou šancovní jen ti, co mají skóre 18 (nebo více) bodů. Při rovnosti bodů (17) nebo nižším skóre automaticky vyhrává bankéř.
 3. Bankéř přetáhne hranici 21 bodů – to je de facto jediná situace, kdy okamžitě prohrává (spolu s těmi, co taktéž přetáhli jednadvacítku, ti jsou také poražení). V této situaci vyhrává ten hráč, co buď dosáhne přesně hodnoty 21 bodů, nebo nižšího skóre; bankéř pak vítěze vyplácí z banku, který má celou dobu pod palcem.

Zvláštní pravidla ve hře Oko bere – Čím si hráči sehrávku okoření?

Podobně jako jiné karetní hry, i Oko bere! má pár svých neotřelých pravidel, která klasickou sehrávku posouvají na kompletně novou úroveň.

Jejich existence spočívá v touze zlepšit si šance na vysoké skóre nebo přímo “tažení” oka, ale závisí na kombinaci karet, kterou má hráč právě u sebe, a také na pořadí jejich rozdávání.

S jakými situacemi se můžete ve hře setkat?

Královské oko

Pojmem královské oko se myslí vlastnictví dvou es v prvním kole sehrávky. Jakmile hráč v ruce třímá dvě esa, okamžitě se mu na účet připisuje magických 21 bodů, tedy nejsilnější kombinace.

Královské oko

Ukáže je bankéři a ihned vyhrává.

Z logiky věcí vyplývá, že pokud stejné kombinace dosáhne bankéř, okamžitě vyhrává on (stejně jako v případě klasické výhry, tj. většinou jedno eso a jedna desítka).

Sedmička jako první karta

V situaci, kdy hráč jako úplně první kartu obdrží sedmičku, může ji ukázat bankéři.

sedmička

Tím ho mlčky žádá o výměnu, protože sedmička je braná jako nejslabší karta v balíčku a nelze s ní jednoduše v prvním kole vytvořit “oko”.

Pokud hráč i v dalším kole dostane sedmičku, může postup zopakovat, tj. ukázat bankéři, že má slabou kombinaci a chce sedmičku vyměnit.

Když se podobná věc stane bankéři, vyřeší si ji “sám” – sám si kartu vymění a hraje dál. Kdyby došlo k tomu, že i napotřetí natrefí na sedmičku (tato situace ale není moc pravděpodobná), nesmí už kartu měnit.

Po sedmičce následuje osmička

Pokud hráč “tasí” jako první kartu sedmičku, požádá bankéře o výměnu.

osmička

Jestliže v tu chvíli dostane osmičku, tedy druhou nejnevýhodnější kartu z balíčku, může zopakovat postup z předchozího odstavce, tedy požádat o výměnu za třetí “první” kartu.

Inkasování tzv. pěti obrázků

Někdy se stane, že hráč dostane jako prvních pět karet samé obrázky, tj. svršek, spodek, dámu nebo krále.

Každá z těchto karet má hodnotu 1 bodu, dohromady tedy hráč třímá v ruce karty za 5 bodů, což je pro něj značně nevýhodné. O (ne)možnosti složit tak “oko” ani nemluvě.

Proto má příležitost karty vrátit a požádat bankéře o novou první kartu.

Součet 15 bodů

Pokud hráč při rozdávání dostane karty v hodnotě 15 bodů, může bankéře požádat o novou první kartu.

S 15 body se totiž jen obtížně sehrává tzv. oko – k dosažení 15 bodů musel hráč třímat v ruce např. eso a 4 obrázky.

V balíčku nyní zbývá 8 obrázků, z nichž by hráč musel “tasit” těžko proveditelných 6 (!), a to je meta, které se takřka nedá dosáhnout.

TIP: Zahrajte si karetní hru Plátýnko s výhrou až 1 milion Kč
Hrajte online živě s ostatními hráči a s mariášovými kartami vyhrajte až 1 milion korun!

Plátýnko online hra

Ctění pravidel a boj o bank

Prohrané sázky samozřejmě neputují na bankéřův účet, ale do banku.

Ten může v průběhu hry značně narůst, obzvlášť pokud hráči riskují (hrají tzv. vabank neboli o celý bank) a prohrávají, roste bank geometrickou řadou (např. každou sehrávkou se zdvojnásobuje).

Peníze v banku bankéři nenáleží, dokud nezahraje tzv. malou domů (viz dále).

Peníze v banku

Pokud některý z hráčů rozbije bank dříve, než se sehraje malá domů, automaticky na něj padá role nového bankéře.

Tu může buď přijmout, nebo odmítnout. Jestliže ji odmítne, má dvě možnosti:

 1. Buď sám zvolí nového bankéře tím, že ho jmenuje, nebo
 2. svolí s losováním bankéře ze skupiny zájemců.

Malá domů

Jakmile bankéř dosáhne přesvědčení, že v banku je už dost vysoká částka, může se pokusit sehrát tzv. malou domů a získat všechny peníze v banku pro sebe.

Rozhodnutí zahrát si malou domů musí bankéř řádně ohlásit všem ostatním hráčům, jinak je celá sehrávka neplatná.

Hra pak pokračuje standardním způsobem a bankéř čeká, dokud mu jako první karta nepadne srdcový král nebo jakákoliv osmička.

 • Srdcový král  je nejsilnější kartou v sehrávce Malé domů. Jakmile bankéř “tasí” srdcového krále, hra okamžitě končí a už se nedohrává. Žádné další sázky se už neuzavírají, protože všechny peníze v banku ihned připadají bankéři.

Srdcový král hraje důležitou roli ve hře Oko bere

 • Osmička jakékoliv barvy sehrává zajímavou roli ve hře Malá domů. Jak už bylo řečeno, osmička je druhá nejnevýhodnější karta v balíčku, a bankéř má povinnost její vlastnictví oznámit. Sehrává se pak poslední kolo, přičemž s osmičkou v bankéřově ruce mají i další hráči ještě pořád šanci rozbít bank.

Následuje tento postup: S osmičkou jakožto první kartou v sehrávce má bankéř opravdu malou šanci získat vysoké skóre, které porazí ostatní hráče, nebo přímo “oko”.

Problém je, že i kdyby k osmičce bankéř přibral eso, má stále pouze 19 bodů, čímž pro něj vyvstávají dvě možnosti – buď může zariskovat a vzít ještě jednu kartu (a doufat, že to bude 1bodový obrázek) nebo se modlit, aby ostatní hráči neměli vyšší skóre, kterým ho přehrají.

V situaci, kdy má jako první kartu osmičku, je pro bankéře paradoxně nejlepší získat jako druhou kartu sedmičku, tím se dostat na součet 15 a uplatnit speciální pravidlo o součtu 15 bodů – karty tedy vrátit a začít odznovu s novou “první kartou”.

Tato situace ale není moc pravděpodobná, poněvadž v balíčku s 32 kartami jsou jen 4 sedmičky, z čehož vyplývá následující pravděpodobnost: 4/32 = 0,125 neboli 12,5% pravděpodobnost.

Zajímavé je, že jakmile se hráči dozvědí, že bankéř má nevýhodnou osmičku, začnou víc riskovat a ještě přihazovat.

Pokud navíc ještě “tasí” opravdu dobrou kartu (např. eso, desítku), mají tendenci hrát vabank.

Když hra neskončí rozbitím banku a shrábnutím celého peněžního obnosu, kdy se z vítěze stává nový bankéř, může si stávající bankéř ponechat zbytek peněz z banku.

Získejte nejlepší kasino bonusy zdarma
Vstupní bonus 5000 Kč + 100 FREE SPINŮ ZDARMA (za registraci)
Vstupní bonusy 15000 Kč + 150 FREE SPINŮ ZDARMA (50 za registraci + 100 za vklad min. 500 Kč)
Vstupní bonus 50000 Kč + 50 FREE SPINŮ ZDARMA (za registraci)
Vstupní bonus 25000 Kč

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

TOP online casina
Vstupní bonus 5000 Kč + 100 FREE SPINŮ ZDARMA (za registraci)
Vstupní bonus 50000 Kč + 50 FREE SPINŮ ZDARMA (za registraci)
Vstupní bonus 25000 Kč
Vstupní bonusy 15000 Kč + 150 FREE SPINŮ ZDARMA (50 za registraci + 100 za vklad min. 500 Kč)
Vstupní bonus 600 Kč + 300 Kč + 50 FREE SPINŮ ZDARMA (za ověření účtu)
Online poker
Vstupní bonus 10000 Kč + 500 Kč ZDARMA bez vkladu
Online loterie
Online loterie bonus 220 Kč ZDARMA za registraci
Online loterie bonus 3000 Kč + 300 KČ ZDARMA za registraci
Online loterie bonus 100 Kč + 300 KČ ZDARMA za registraci
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. | © Copyright 2023 GameDay