Solitaire – karetní hra pro 1 hráče

Karetní hru Solitaire jistě znáte ještě pod jiným názvem – pasiáns. Možná se dokonce domníváte, že jde o dvě různé hry.

To ale není tak úplně pravda, ve skutečnosti jde o dvě geograficky oddělená pojmenování jedné hry, přičemž pasiáns pochází z francouzštiny a znamená “trpělivost”, zatímco solitaire z angličtiny a znamená “samotář”.

Oba názvy zcela přesně vystihují podstatu hry – hraje ji jeden hráč a musí být hodně trpělivý.

Masivní popularity se solitaire dočkal s příchodem operačního systému Windows od Microsoftu, v tu dobu se ale hra s reálnými kartami hrála už nějakých 300 let.

První zmínka pochází z Francie ze 17. století, kdy si političtí vězni krátili dlouhou chvíli “mastěním pasiánsu”, což je vlastně fonetický přepis francouzského slova “patience”.

Navzdory oblíbenosti mezi vězeňskou lůzou šlo vlastně o sofistikovanou hru, kterou milovali např. Napoleon nebo Marie Antoinetta.

Ani Američané ale nezůstávali pozadu a malinko si přizpůsobili pravidla hry, kterou si pro sebe pojmenovali Klondike Solitaire.

A ačkoliv se spoustu let hrála s fyzickými kartami, dnes si ji každý vybaví jako doplněk základní verze operačního systému Windows (3.0), která vyšla v roce 1990.

Solitér tehdy plnil roli jakéhosi výukového programu, který měl uživatele naučit manipulovat s myší, tzv. kliknout a táhnout nebo udělat dvojklik.

Získejte vstupní bonus na loterii:
až 3000 Kč
+ 300 KČ ZDARMA

Pravidla solitaire – Jak vypadají hrací karty?

Pasiáns se hraje s klasickým balíčkem 52 karet, který se tradičně “sestavuje” ze 2 sad žolíkových karet.

Správně je v sestavě 108 listů, protože ke 104 hracím kartám patří ještě 4 žolíci (tzv. jokerové), s nimiž se základní hra nehraje.

Většinou se hned po otevření balíčku vyndavají na stranu, přičemž hrací karty se řadí podle hodnoty od esa (A) po krále.

solitaire karty

Obr. 1: Hrací karty ve hře solitaire – od esa (A) po krále (K).

Žolíkové karty na solitaire mají 4 barvy – srdce, káry, piky a kříže, každá v sekvenci 13 listů v tomto pořadí: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K a A.

Oproti klasickým žolíkovým kartám jsou menší (44 x 67 mm), aby se lépe vykládaly na stůl a jednodušeji se s nimi manipulovalo.

S jokery (žolíky) se hrají některé speciální verze pasiáns, o jejichž pravidlech píšeme v dalších kapitolách.

Vytvořte si tzv. tablo

Základním předpokladem sehrání solitaire hry je vytvoření tzv. tabla. To je úvodní rozmístění karet na hrací plochu, které je neměnné a hráč se mu musí přizpůsobit volbou taktiky.

Jak tablo složit?

 1. Z balíčku sejměte svrchní kartu a položte ji na hrací plochu lícem vzhůru.
 2. K ní do řady přidejte dalších 6 karet, ty už tentokrát lícem dolů (abyste na ně neviděli).
 3. Na první rubovou kartu (otočenou obrázkem dolů) položte další kartu, tentokrát lícem vzhůru. Na ostatní rubové karty poskládejte po 1 rubové kartě, aby vznikla dvojice karet otočených obrázkem dolů.
 4. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud nedojdete k poslednímu komínku, kdy už budou mít všechny hromádky na otočených kartách jednu kartu obrázkem vzhůru.
 5. V první hromádce bude 1 karta (lícová), ve druhé 2 (rubová a lícová), ve třetí 3 (2 rubové a 1 lícová), ve čtvrté 4 (3 rubové a 1 lícová), v páté 5 (4 rubové a 1 lícová), v šesté 6 (5 rubových a 1 lícová) a v sedmé 7 (6 rubových a 1 lícová).

Solitaire pasiáns tablo

Obr. 2: Pasiánsové tablo připravené ke hře.

 

S vytvořeným tablem hrajete podle potřeby, ale i zde platí určitá neměnná pravidla:

 • Karty smíte přesouvat jedině po jedné, a to na další karty stejné barvy nebo o jedničku vyšší hodnoty.
 • Z tohoto pravidla samozřejmě existuje výjimka, a to když přesouváte více karet stejné barvy a navazujícího pořadí. (Představte si, že vám jedna hromádka končí pikovým klukem a vy na druhé hromádce máte pikovou 10, 9, 8 a 7. V tom případě můžete sejmout tuto čtveřici naráz a přesunout ji na pikového kluka.)
 • V průběhu hry na sebe skládáte karty různé barvy, nicméně cílem solitaire je vytvořit 7 hromádek jedné barvy.
 • Poté, co se vám podaří sestavit hromádku jedné barvy (od esa po dvojku), odstraňujete ji ze hry (v online verzi solitaire mizí hotový komínek automaticky).

Jak se hraje solitaire? Soustřeďte se na esa!

Princip hry solitaire je velice jednoduchý, chce to jen trochu cviku a notnou dávku trpělivosti.

Podstatou solitairu je, že hráč hraje sám se sebou, a tak musí být ve střehu a ani na okamžik nepolevit v soustředění.

Pokud se pasiánsového profesionála zeptáte, co po vytvoření tabla dělá jako první, odpoví: “Soustředím se na esa!”.

Podívejte se na všech 7 karet otočených lícem vzhůru. Pokud je mezi nimi eso, sejměte ho a odložte na volné místo nad tablo.

Jestliže žádná esa nemáte, začněte hrát s kartami, které máte k dispozici, a tzv. je přesouvejte. Platí tu jedno zásadní pravidlo:

Kartu, kterou chcete položit na jinou kartu, musí mít jinou barvu a o stupeň nižší hodnotu než karta, na kterou ji budete pokládat.

Příklad: Máte k dispozici srdcovou (červenou) sedmičku. V ten okamžik na ni můžete položit buď křížovou nebo károvou (černou) šestku. To samé platí, pokud budete mít v tablu pikovou sedmičku, ta je také červená. Když ale budete mít např. křížového kluka, můžete jej “trumfnout” jedině červenou desítkou (10).

Pravidla po vyložení karet aneb Metoda 3, 2 a 1

Pamatujte, že jakmile začnete karty z komínků přesouvat, musíte vždy rubové karty těsně pod nimi otočit lícem vzhůru.

Nikdy se vám nesmí stát, že budete mít hromádku karet, které jsou všechny otočené rubem nahoru a vy je nevidíte. Jedna karta (ta, co je v komínku nejníž) musí být vidět.

Karty skládejte od esa vzhůru. Představte si, že teď máte nahoře nad tablem vyložená všechna 4 esa.

Kousek pod nimi rozehráváte svou hru, která cílí na složení všech 13 karet v sestupném pořadí (tedy od A k dvojce v řadě: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2) a ctící jednu barvu (např. komínek všech pikových karet).

Existuje i verze, která otáčí pořadí, tzn., že po esu (A) následuje dvojka (2) a končí se králem (K), ta ale není tak slavná jako varianta popsaná výše.

Poté, co vám dojdou možnosti přesunu karet po hrací ploše, přichází ke slovu balíček zbývajících karet. Ten udržujte rubem vzhůru, abyste neviděli podobu karet v něm.

S balíčkem se pracuje takto:

 1. V prvním kole snímejte z balíčku pokaždé po 3 kartách, které otočte lícem nahoru a prohlédněte si je. Nejvýš položená karta je momentálně ta nejdůležitější. Podívejte se, zda ji můžete umístit na hrací plochu (typicky to bývá eso, které umístíte nad tablo, nebo jakákoliv karta, kterou můžete uložit na viditelné karty na tablu). Když první kartu umístíte, přesunete se k druhé. Když umístíte i tu, přesunete se ke třetí.
 2. Pokud se vám některou z karet umístit nepodaří, odložíte je do tzv. talonu neboli speciálního “odpadního balíčku”, kam ji “odhodíte” v pořadí, v němž jste ji sejmuli. POZOR! Talon nesmíte znovu míchat! Po vyčerpání základního balíčku vám zbude právě on a další kola už hrajete s ním.
 3. Do druhého kola vstupujete s talonem odhozených karet, který opět otočíte rubem vzhůru a spodkem nahoru, takže karta, která doposud ležela nespodněji, bude teď první. V druhém kole už snímáte jen 2 karty, jinak de facto opakujete postup z bodů 1 a 2. Jakmile vám po vyčerpání karet znovu nějaké zůstanou, vytváří nový talon.
 4. Ve třetím kole už ze značně prořídlého talonu odebíráte po jedné kartě. V tomto bodě se předpokládá, že už máte tak dobře rozehranou hru, že každou kartu, kterou z talonu vytáhnete, prostě a jednoduše umístíte. Vyhráváte v případě, že odhodíte všechny karty z talonu a taktéž otočíte všechny rubové karty.
 5. Prohrajete tehdy, když: a) byť i jedinou kartu z talonu neumístíte na hrací plochu (typicky vás ale zbrzdí karty 2, pokud jedna nešťastně překrývá druhou a vy s tím nemůžete nic udělat, např. když vám číselná karta vězní eso), b) zůstane vám byť i jediná neotočená karta v tablu (a vy už nemáte, jak se k ní propracovat).

Ještě jedno důležité pravidlo: Pokud v průběhu hry doplníte jednu ze 7 řad celou a odstraníte ji, můžete na uvolněné místo přesunout krále (a jedině krále).

Zde se žádná výjimka nepřipouští – nelze na prázdné místo dát např. dvojku a rozhodnout se začít skládat řadu vzestupně (tedy od dvojky ke králi).

Získejte vstupní bonus na online losy:
400 Kč bez rizika
+ 300 KČ ZDARMA

Jaké další verze solitaire si můžete zahrát?

Výše uvedená pravidla platí pro základní (francouzskou) verzi solitairu (nebo chcete-li pasiánsu), existují ale i další varianty, které jsou buď jednodušší, nebo naopak složitější než tato esenciální verze.

Vymysleli je sami hráči, kteří se chtěli otestovat a zjistit, nakolik je nutné být ve střehu a trpělivě čekat na správné rozložení karet.

Vybrat si můžete z následujících herních variant:

 • Čtyřicet loupežníků,
 • Freecell,
 • Golf,
 • Spider Solitaire,
 • Pyramida.

Čtyřicet loupežníků

Čtyřicet loupežníků (v angl. Forty Thieves) je jednodušší verze pasiánsu, která se od klasické liší v tom, že od začátku vidíte všechny karty v tablu otočené lícem vzhůru.

Solitaire Forty Thieves

Hráč čtyřiceti loupežníků má za cíl seřadit karty jedné barvy ve vzestupném pořadí.

Pravidla této varianty jsou snadná, přesto se od klasického solitairu trochu liší, a je tedy nutné si je osvojit zkušenostmi:

 • Vyložte 10 sloupečků karet lícem vzhůru (tak, abyste je všechny viděli).
 • Během hry smíte otáčet POUZE poslední kartu v každém sloupci.
 • Navrchu tabla jsou 4 volná místa, kam můžete odložit karty, přes které se nemůžete dostat k těm, které právě teď potřebujete.
 • I v této variantě se hraje s balíčkem “zbývajících” karet, ovšem ve všech kolech otáčíte pouze 1 kartu (nikoli 3).

Freecell

Narozdíl od Čtyřiceti loupežníků se jedná o nejtěžší variantu pasiánsu. Je extrémně náročná na trpělivost a přemýšlení, protože tentokrát hráč nemá k dispozici balíček karet.

FreeCell Solitaire

Cílem Freecellu je vytvoření 4 hromádek stejně barevných karet ve vzestupném pořadí.

Pravidla varianty Freecell jsou trochu jiná než u dalších typů sehrávek, na což si musí hráč zvyknout a přizpůsobit se sbíráním zkušeností:

 • V úvodu vyložíte 8 hromádek karet – 4 hromádky po 7 kartách a další 4 hromádky po 6 kartách. Všechny listy musí být otočené lícem vzhůru.
 • Nezapomeňte, že nemáte k dispozici rezervní balíček! Všechny karty musíte odkládat do a z hromádek.
 • I v této verzi máte nad hromádkami 4 volná místa k odkládání karet. Z každého kopečku můžete odebírat vždy jen 1 kartu – tu, co je zrovna nahoře.
 • Pokud se potřebujete dostat ke kartě pod ní, můžete ji odložit na jedno ze 4 volných míst.

Golf

Golf je takový mix Čtyřiceti loupežníků a Freecellu. Vaším úkolem není vytvoření 4 sad stejně barevných karet, nýbrž použití VŠECH karet vyskládaných v 7místné řadě.

Solitaire Golf Easy

Jde o variantu pasiánsu oblíbenou na britských ostrovech – možná už jste v dobových filmech nebo seriálech zahlédli, jak ji filmové postavy hrají.

 • Na začátku vyložte 7 hromádek po 5 kartách (lícem vzhůru).
 • Ostatní karty vložte do balíčku a odložte stranou (tyto listy jsou otočené lícem dolů).
 • Otočte první kartu v balíčku lícem vzhůru.
 • Vaším cílem je v tomto momentě položit některou z vyložených karet na právě otočenou kartu.
 • V okamžiku, kdy nemůžete dál táhnout nebo umístit karty na sebe, otáčíte další list z balíčku – znovu se snažíte jakoukoliv kartu v tablu položit na list z balíčku.
 • Tímto způsobem pokračujete, dokud neuložíte všechny karty ze 7 hromádek, nebo nemáte jak jinak táhnout.

Spider Solitaire

Jednou z nejznámějších variant solitaire je tzv. Spider Solitaire neboli zjednodušeně “pavouk”.

Spider two suits solitaire

Tato verze se hraje nejčastěji online; existují dokonce i profesionální online skupiny hráčů Spider Solitaire. Narozdíl od jiných variant hrajete se 2 balíčky karet.

 • V úvodu vytvořte 10 hromádek karet, které rozdělíte následujícím způsobem: a) 4 hromádky po 6 kartách, b) 6 hromádek po 5 kartách.
 • Vrchní karta každé hromádky je otočená lícem nahoru, ostatní jsou hráčským očím neviditelné. Zbývající listy tvoří balíček.
 • Cílem hráče je vytvořit z 10 hromádek sady listů stejné barvy, a to v sestupném pořadí – od krále (K) po eso (A).
 • Jakmile budete mít sadu hotovou, odložíte ji na jedno z 8 základních míst. Z toho vyplývá, že na konci budete mít 8 sad.
 • Základní místa nelze použít jako odkládací prostory!
 • V této variantě opět můžete vytvářet tzv. mini řady (např. srdcovou 9, 8, 7 a 6), a jakmile se objeví volná červená 10, přesunete celou mini řadu právě na ni.
 • Vítězíte, jakmile dokončíte všech 8 základních řad.

Pyramida

Poslední známou verzí pasiánsu je tzv. pyramida.

Solitaire Pyramida

Obr. různých variant her solitaire | Zdroj: www.123freesolitaire.com

Jde o jedinou hru, kde musíte počítat, protože cílem hry je odložit karty z pyramidy (a balíčku) po párech o sečtené hodnotě 13 bodů.

 • V úvodu vyložíte 28 karet do tabla v podobě pyramidy. Jak na to? Je to jednoduché: Úplně navrchu bude 1 karta (otočené lícem nahoru), v druhé řadě budou 2 karty (ty budou tu první malinko překrývat), ve třetí řadě 3 karty (opět budou ty 2 vrchní trochu překrývat), … a tímto způsobem, dokud nevyložíte všech 28 karet.
 • Obecně se počítá s tím, že základnu pyramidy tvoří 7 karet v řadě, ovšem některé speciální varianty dovolují vyložit jen 21 karet, z čehož vyplývá, že tam základnu tvoří jen 6 karet.
 • Zbývající karty tvoří balíček.
 • Z balíčku snímejte kartu jednu po druhé (nebo klidně v páru). Základem je vždy vytvořit párek karet, které mají dohromady 13 bodů.
 • Pamatujte, že: a) král (K) má hodnotu 13 bodů (toho tedy nahoru na odkládací místo přesunujete samotného), b) dáma (Q) má hodnotu 12 bodů, c) kluk (J) má hodnotu 11 bodů, d) eso (A) má hodnotu 1 bodu, e) zbývající karty mají tu hodnotu, která je na nich uvedená.
 • Dokud máte možnosti kartami v pyramidě tvořit 13bodové páry, nesnímáte z balíčku. Jakmile možnosti dojdou, líznete si kartu z balíčku a znovu se pokusíte vytvořit pár. Pokud to nejde, dáte kartu do odkládacího balíčku, se kterým hrajete od okamžiku, kdy původní balík vyčerpáte.
Vyhrávejte online s nejlepšími kasino bonusy zdarma
Vstupní bonus 5000 Kč + 100 FREE SPINŮ ZDARMA (za registraci)
Vstupní bonusy 15000 Kč + 150 FREE SPINŮ ZDARMA (50 za registraci + 100 za vklad min. 500 Kč)
Vstupní bonus 50000 Kč + 50 FREE SPINŮ ZDARMA (za registraci)
Vstupní bonus 25000 Kč

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.

TOP online casina
Vstupní bonus 5000 Kč + 100 FREE SPINŮ ZDARMA (za registraci)
Vstupní bonus 50000 Kč + 50 FREE SPINŮ ZDARMA (za registraci)
Vstupní bonus 25000 Kč
Vstupní bonusy 15000 Kč + 150 FREE SPINŮ ZDARMA (50 za registraci + 100 za vklad min. 500 Kč)
Vstupní bonus 600 Kč + 300 Kč + 50 FREE SPINŮ ZDARMA (za ověření účtu)
Online poker
Vstupní bonus 10000 Kč + 500 Kč ZDARMA bez vkladu
Online loterie
Online loterie bonus 220 Kč ZDARMA za registraci
Online loterie bonus 3000 Kč + 300 KČ ZDARMA za registraci
Online loterie bonus 100 Kč + 300 KČ ZDARMA za registraci
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. | © Copyright 2023 GameDay