Skip to content

Přítel člověka

Přítelem člověka není jen zvíře. U toho vidíme, že se pohybuje, běhá, skáče. Ale květiny a stromy mají také svoji duši a i když se nám to nezdá, také se pohybují. Jen si všimněte, jak se květiny obrací za světlem a na noc se zavírají, aby druhý den rozkvetly. Listí na stromech se pohybuje ve větru a koruna stromu se sklání, aby nám poskytla stín v letním horku. V dutinách stromů žijí ptáci a jeho kořeny jsou zapuštěny hluboko v zemi, po které i my kráčíme.

Léčivé vlastnosti

Starodávný národ druidů dokázal sestavit keltský horoskop , neboť znal harmonii, kterou stromy v životě člověka přináší, i jejich léčivé vlastnosti. Tito šamani věděli, že ze stromů k nám přichází život a že je věčný. Znali dokonale jejich vlastnosti a dokázali v nich najít podobu s vlastnostmi a chováním lidí.


Comments are Closed on this Post