Skip to content

Islámský export

 

Jakkoliv se to může zdát divné, vděčíme za současnou západní astrologii (a tím pádem také za astronomii) islámským „dobyvatelům“ – neboli Maurům, kteří postupně ovládli severní Afriku a většinu Španělska v době kolem přelomu prvního a druhého tisíciletí. Původní antická astrologie, přejatá ze sumerské a babylonské tradice se totiž pod působením „osvícené“ křesťanské církve v prvních stoletích našeho letopočtu vpodstatě rozpadla a zanikla.Zbyly jen útržky, kombinované se starými pohanskými rituály a zaznamenáváním ročního koloběhu. Proto například svatý Augustin byl v pátém století jedním z nejhorlivějších potíračů astrologických nauk.

Asie bez křesťanů

Staré asijské civilizace nebyly naštěstí v oné době ani zdaleka ještě ohroženy militantním katolictvím a tak tam mohla astrologie stále vzkvétat. Požívání čínských horoskopů tak má tradici již prokazatelně nejméně sedm tisíc let.


Comments are Closed on this Post