Skip to content

Inspirujte se zkušenostmi

Není možné, abyste se rázem stali dobrým a nechybujícím člověkem na vedoucím postu. To opravdu nelze. Můžete mít deset vysokých škol, tituly před jménem, za jménem, a přesto nemusíte získat to správné postavení u svých podřízených, které jste si předsevzali. Odjakživa je člověk tvor chybující. Je pouze rozdíl v tom, zda chyby opakuje, nebo se je snaží odstranit. Některým chybám ale také může předejít. Nejvzácnější je vlastní zkušenost, ale zkušenosti druhých také nelze opomíjet!

Nechte se zkušenostmi druhých ovlivnit

Mluvíme zde o vlivu, ne o kopírování vzorců chování jiných. Velikým přínosem je pro Vaše vyšší pracovní postavení vyslechnout si manažerské příběhy. Nebo si je přečíst v knihách. Při Vaší bystrosti a šestém smyslu dokážete pro sebe najít inspiraci. Anebo také je jeden z nich podobný tomu Vašemu. Kdoví! Pokud to ovšem nedokážete obsahově pojmout, pak jedno je jisté, nemáte-li vlohy a předpoklady pro vedoucí postavení, zůstaňte se svými schopnostmi a vědomostmi tam, kde jste doposavad. Budete užitečnější.


Comments are Closed on this Post